Frågor & svar

Vilken skala är Lundby dockskåp?

Skala 1:18.

Passar alla Lundbymöbler till alla dockskåp?

De möbler som är utrustade med belysning via elkabel fungerar enbart i de dockskåp som är utrustade med elsystem. Annars passar alla möbler till alla dockskåp.

Kan jag byta kläder på dockorna och röra på deras armar och ben?

Ja. Alla dockor i Lundbyfamiljen är ledade för att de ska kunna röra på armar, ben och huvud. Kläderna går att ta av och på.

Vilka dockskåp passar trädgården till?

Trädgården passar till Creative, Classic, Premium, tidigare Lundby Småland dockskåp, Life och Lundby Room i olika kombinationer till maxmåttet 66 cm.

Kan jag hälla vatten i poolen på Holiday?

Nej, det rekommenderas inte. Oförsiktig lek med vatten i poolen kan skada elsystem, tapeter, golv och möbler i dockskåpet.

Finns det en trappa i dockskåpen Life eller Creative?

Life eller Creative är inte utrustade med trappa. Det finns en trappa att köpa till som tillbehör, som man fäster på framsidan av dockskåpet. Färgen på trappan skiljer sig från andra hus än Life och Room. För mer information om trappan, läs svar på följande fråga nedan eller klicka in på följande länk: https://www.mickiandfriends.se/lundby/lundby-trappa.

Till vilka docksåp fungerar tillbehöret Lundby Trappa?

Lundby Trappa fungerar till dockskåp tillverkade från 2000-talet och framåt. Färgen på trappan skiljer sig från färgen på ramen på andra dockskåp än Life och Room. Du fäster enkelt trappan i ramen på ditt dockskåp. Har huset flera våningar kan du ha flera trappor på varandra. För mer information om trappan, läs svar på följande fråga nedan eller klicka in på följande länk: https://www.mickiandfriends.se/lundby/lundby-trappa.

Hur kan jag fästa trappan på skåpet?

Trappan fästes på ramen på framsidan. Trappan kan fästas på två olika sätt; utåt eller längs med framsidan.

Kan jag använda de stickers som hör till Creative i andra dockskåp?

Nej, det kan man tyvärr inte. Dessa stickers är avsedda endast för Creative, som har ett blankt väggytskikt.

Är Premium samma dockskåp som Småland?

Premium och Småland har samma elsystem och tapeter. I Premium ingår fjärrkontroll som inte ingår i Småland.

Är Stockholm samma hus som Holiday?

Ja, det är samma hus med ett nytt namn.

Vilka dockskåp kan jag byta väggar i?

Du kan byta väggar i Life, Room och Creative.

Vilken spänning har spänningsomvandlaren?

5V.

Hur många ljuspunkter kan man koppla in i de dockskåp utrustade med elsystem?

I de dockskåp som är utrustade med elsystem går det att koppla in upp till 36 ljuspunkter per hus och spänningsomvandlare. I dockhusen Life, Room och Creative finns ingen begränsning eftersom belysningen är batteridriven.

Kan jag använda spänningsomvandlaren i Creative, Life och Room?

Nej. Du kan inte använda spänningsomvandlaren i Life, Room och Creative, då dessa skåp inte är utrustade med elsystem.

Fungerar äldre dockskåp och lampor med en ny spänningsomvandlare?

Ja, allt mellan 4 och 5V fungerar, men kanske inte perfekt. Ljus kan lysa mera eller mindre skarpt beroende på kombinationen. Lundbys el har alltid legat mellan 4-5V. Från och med 2011 har spänningsomvandlaren en spänning på 5V. Tidigare var den 4,5V.

Kan jag använda en gammal spänningsomvandlare till ett nytt hus?

Nej, det rekommenderar vi inte. Lundby kan inte garantera att allt fungerar perfekt och att ett kortslutningsskydd finns/fungerar.

Kan jag använda en annan spänningsomvandlare än Lundbys med en spänning på 4 eller 5V?

Nej. Lundby eltillbehör får endast användas tillsammans med Lundby spänningsomvandlare i ett Lundby dockskåp.

Kan jag använda spänningsomvandlaren i Creative?

Nej. Du kan inte använda spänningsomvandlaren i Creativehuset, då detta skåp inte är utrustat med elsystem.

Hur ska jag göra om om jag vill ha belysning i Life, Room och Creative?

Det finns flera olika batteridrivna Lundby lampor som går utmärkt att använda i dessa dockskåp.

Fungerar den batteridrivna belysningen i äldre dockskåp?

Det finns flera olika batteridrivna Lundby lampor som går utmärkt att använda i alla dockskåp.

Är det något jag behöver tänka på innan jag ansluter fjärrkontrollen till mitt nya ”Remote control ready” dockskåp?

Ja, det är viktigt att använda rätt modell av Lundby Spänningsomvandlare (separat tillbehör) till fjärrkontrollsetet då fel modell förstör elsystemet i dockskåpet och undervåningen. Kontrollera noggrant att spänningsomvandlaren har följande tekniska data: Spänning: 230VAC/50Hz. Effekt: 5 VDC 1900mA 9.5W.

Vilka hus passar med fjärrkontrollen?

Endast de hus som är märkta ”Remote control ready” kan användas med fjärrkontroll. Detta framgår på baksidan av de skåp som har denna funktion; Premium och Småland (601014).

Kan jag använda mitt gamla Lundby skåp som inte är ”Remote control ready” med en undervåning som är ”Remote control ready”?

Ja, men endast utan fjärrkontroll. För att koppla in mottagaren till fjärrkontrollen måste du ha en övervåning som är ”Remote control ready”.

Kan jag koppla ihop ett ”Remote control ready” dockskåp med en inte ”Remote control ready” undervåning?

Ja, men endast utan fjärrkontroll. Du kan använda fjärrkontrollen på dockskåpet om du inte kopplar ihop skåpet och undervåningen med den medföljande sladden (som följer med undervåningen). Skaffa istället ytterligare en spänningsomvandlare och koppla in dockskåp och undervåning med varsin spänningsomvandlare.

Kan jag koppla mer än en undervåning till mitt dockskåp och få fjärrkontrollen att fungera?

Nej. Det går inte att ha mer än en undervåning tillsammans med fjärrkontrollen.

Hur många undervåningar utrustade med elsystem kan jag koppla ihop utan fjärrkontrollen?

Vi rekommenderar att du endast kopplar en undervåning utrustad med elsystem tillsammans med ditt dockskåp. Kopplar du ihop strömmen på flera undervåningar finns det en risk att kortslutningsskyddet inte fungerar. Vill du ändå ha en andra undervåning kan du köpa ytterligare en spänningsomvandlare som kopplas in ENDAST till den andra undervåningen.

Mitt dockskåp är utrustat med elsystem, men lyser inte - vad kan vara fel?

Kontrollera att knappen på baksidan av huset är i rätt läge ”Standard mode/Remote control mode” beroende på vilket som vill användas.

När jag använder mitt dockskåp med fjärrkontrollen så slocknar det efter ett par timmar om ingen leker med det. Hur kommer det sig?

Ja, det är riktigt. När fjärrkontrollens mottagare är ansluten finns ett minne som stänger av strömmen efter ca 2 timmar, om ingen knapp på fjärrkontrollen har använts.

Fungerar mina gamla eldrivna lampor till dockskåp med fjärrkontroll, eller är det speciella lampor för att få det att fungera?

Det krävs inga speciella lampor. Alla eldrivna lampor passar till de skåp som har inbyggt elsystem.

Hur fungerar musikmöbeln med Bluetooth?

Du ansluter den genom att i Bluetooth-inställningarna i din telefon/dator/surfplatta söka upp en ny enhet att parkoppla med. Enheten heter Lundby. När du gjort detta ska det via din telefon/dator/surfplatta gå att spela musik ur musikmöbeln. Du höjer och sänker ljudet från din telefon/dator/surfplatta. För ytterligare detaljer, se produktens medföljande beskrivning eller produktinformation på www.lundby.com.

Allt verkar vara anslutet, men det hörs fortfarande inget?

Kontrollera ljudinställningarna på enheten du spelar musik från, den kan inte vara i ljudlöst läge och volymen måste vara på. Om det inte hörs något ljud i musikmöbeln, stäng av den och kontrollera att din telefon/dator/surfplatta har ljud utan att vara kopplad till musikmöbeln. När telefon/dator/surfplatta är korrekt ansluten till musikmöbeln hörs det inget ljud från telefon/dator/surfplatta. För ytterligare detaljer se produktens medföljande beskrivning eller produktinformationen på www.lundby.com.

Jag har kopplat in musikspelaren i ett hus som har fjärrkontroll. När jag med fjärrkontrollen släcker ljuset i rummet där musikspelaren står slutar ljudet. När jag sedan tänder igen startar inte musiken?

Det är riktigt. När strömmen bryts tappar musikmöbeln kontakten med telefon/dator/surfplatta, då måste du starta om igen. Oftast fungerar det att bara starta musiken i din telefon/dator/surfplatta igen.

Hur länge lyser den batteridrivna belysningen?

Den lyser i 15 minuter i alla set, förutom ”Lampset Måne + Ballong” och disco kulan i ”Tillbehörsset Party”, som lyser i 30 minuter.

Fungerar fjärrkontrollen till den nya batteridrivna belysningen?

Nej, det gör den inte. Man får tända lamporna var och en för sig genom att trycka på själva lampan eller på den lilla knappen på lampans bas.

Fungerar Life med en äldre undervåning?

Ja, storleksmässigt är det inga problem. Det går dock inte att koppla någon el mellan Life och undervåningar utrustade med elsystem. För belysning; koppla in spänningsomvandlare till undervåningen för eldriven belysning, alternativ använd batteridriven belysning. Notera att färgen på ramen på Life skiljer sig från äldre undervåningar.

Kan jag bygga Room hur jag vill?

Ja, det går att bygga och koppla ihop i all oändlighet. Ett tips är att använda de medföljande clipsen för att få det stadigt.

Jag vill ha en undervåning till Life eller andra hus, vilka kombinationer av Room passar?

Vill du ha en undervåning efter Lifes exakta mått så passar följande kombinationer:
• 1 st Room 44 cm + 1 st Room 22 cm
• 3 st Room 22 cm
• 2 st Room 33 cm. Vill du ha denna kombination, behöver du ta bort den del (2B/2F) som sitter i mitten på undersidan av dockskåpen. På en del äldre hus går tyvärr inte den delen att ta bort, så där får man sätta modulerna med några millimeters mellanrum.

Men tänk gärna utanför ramen! Använder du till exempel 2 st Room 44 cm, så får du en liten takterass på kanten. Möjligheterna är många, och bara fantasin sätter gränser för hur du kan bygga ut ditt Lundbyskåp!

Micki & Friends

Köp alla våra produkter i vår webbshop!

Webbshop